2020 Resmi Yazışmalar Yönetmeliği Eğitim Videosu Hk.

Paylaşan December 26, 2020duyurular, ebys, Uncategorized

Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esasların yeniden düzenlenmesiyle birlikte EBYS içerisinde yapılan değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

  1. Evrak numarası; son imzadan sonra değil, oluşturulduğu anda alması
  2. Evrak sayısının/numarasının ‘Sayı’ alanında olması
  3. ‘e-imzalıdır’ ibaresinin kaldırılması
  4. Dağıtımlı evraklarda tek nüsha olması, ‘Dağıtım Yerlerine’ yazması ve alıcıya göre özelleştirmenin kaldırılması
  5. Parafçıların evrak üzerinde görüntülenmemesi
  6. İmza altı açıklamanın kaldırılması
  7. Gizli evrakların sisteme alınmaması (!)
  8. Sistemde tek bir evrak numarası olması
  9. Kurum dışı giden evraklar için ‘Evrakın aslı e-imzalıdır’ kaşesinin kullanılmaması

Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik