BAUM Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı

Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı

Danışma Kurulu Başkanı

Arş. Gör. Dr. Ali Geriş

Extensa Digital Solutions

Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur

Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur

ENM Digital

Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç

Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç

Engelsiz Bilişim Koordinatörü

Çağman Kocabıyık

Çağman Kocabıyık

MCBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doğan Zorlu

Doğan Zorlu

MOSB