EBYS Nedir?

Ülkemizde “E-Devlet’e Geçiş” kapsamında uygulanan “E-Devlet Uygulamaları”nın yanında hiç şüphesiz ki “E-Kurum” yapılanması önemli bir rol oynamaktadır. E-Kurum yapısının temelini oluşturacak olan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, fonksiyonlarını yerine getirmek için yürüttüğü faaliyetleri belgelendirme, kayıt altına alma ve saklama işlemleri; bu işlemlerin diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılması aşamasında ise kullanılması öngörülen bilgi sistemi “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak adlandırılmıştır.

AMAÇ

Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi haline gelmiştir. Bu Kurum Yapısının temelini ise “Elektronik Bilgi Sistemleri” oluşturmaktadır.

Kolay kullanım ile verimliliği arttırmak ise başlıca amaçlardan bir diğeridir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi; hali hazırda fiziksel ortamdaki bilgi ve belgeleri üretmek ve yönetmek adına yürütülen işlemlerin tamamının elektronik ortamda da yapılabilir olmasını amaçlamaktadır. Bu sayede kâğıt tüketiminin ve zaman kaybının da minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi; Kurumda her hangi bir fonksiyonun yerine getirilmesi için üretilmiş ya da alınmış resmi nitelik taşıyan belgelerin yönetilmesi adına gerekli olan tüm temel kullanım özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.