ELEKTRONİK İMZA NEDİR?

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza;
Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade etmektedir.

Güvenli Elektronik imza;
•    Elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğurur,
•    Kişiseldir; imza sahibi olan kişiye özeldir; sahibi dışında kullanılamaz,
•    Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını sağlar,
•    İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlar.

     Manisa Celal Bayar Üniversitesi Elektronik İmza alım süreci 14 Ekim 2015 tarihinde başlamıştır. E-imza, ilk etapta İdari Birim Yöneticilerine (Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, Koordinatör, Daire Başkanı ve Şube Müdürü)ve Akademik Birim Yöneticilerine (Dekan ve Dekan Yardımcıları, Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, Okul Sekreteri ve Merkez Müdürleri) alınmıştır.

Tübitak KamuSM’ye MCBÜ Kurum Yetkilisi aracılığı ile başvurusu yapılan personelin izlemesi gereken adımlar aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

–    ELEKTRONİK BAŞVURU SÜREÇ ADIMLARI 

Tübitak KamuSM’den “Başvuru Parolası” gönderilen personelin işlemlerini tamamlaması için “Başvuru Formu”nu doldurup, çıktısını aldıktan sonra ıslak imza ile imzalayıp kapalı zarf içerisinde EBYS Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru adımlarını içeren yardım dokümanı için tıklayınız.

–    KURULUM ADIMLARI

Elektronik imzanın kurulum adımlarını içeren yardım sayfası için tıklayınız. 

NOT: Elektronik imzanın doğru çalışabilmesi için bilgisayarınızda Java Yazılımına ait son sürümün yüklü olması gerekmektedir. Java yazılımına ait son sürümü indirmek için tıklayınız.

–    EBYS İÇERİSİNDE E-İMZA KULLANIMI

EBYS içerisinden evrak imzalama adımlarını içeren yardım videosu için tıklayınız.