Personel Bilgi Sistemi Kullanıcıları

Paylaşan April 19, 2018duyurular, pbs

Tüm Akademik ve İdari Birimlerde, belirtilen işlemlerde kullanılmak üzere Personel Bilgi Sistemi kullanıcı hesapları açılacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Personel Bilgi Sisteminin akademik/idari personele ait izin işlemleri ve takibi, görev süresi uzatma teklifi ve görevlendirme onayı işlemlerinin birimler tarafından yürütülmesi amacıyla gerekli modül ilgili özlük personelinin kullanımına açılacaktır. Biriminiz tarafından belirlenecek olan özlük işlerinden sorumlu personele kullanıcı hesabı tanımlanacak olup, sistem kullanımı ile ilgili gerekli eğitim süreç içerisinde verilecektir.

Bu hususta Merkezimiz tarafından dağıtımlı olarak yazılan 18.04.2018 tarihli ve E.35311 sayılı evrak ekinde bulunan kullanıcı tablosunun, Tüm Akademik ve İdari Birimler tarafından personel bilgi sistemini kullanacak olan kullanıcıya ait bilgileri içerecek şekilde doldurularak üst yazı ile beraber 25 Nisan 2018 tarihine kadar EBYS üzerinden Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne gönderilmesi gerekmektedir.