MİSYON

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin idari, akademik, araştırma ve eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyon projelerinin ve akademik çalışmaların, yazılım kalite standartları ve çevik yazılım modelleri kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlamak. Bilgisayar ve teknolojiden yararlanan tüm kurum ve kuruluşların yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda ARGE ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak. 

VİZYON

Gelişen teknolojileri ve standartları takip ederek; bilgi, yazılım ve mobil teknolojilerinin kullanım ve uygulanma seviyesi açısından, uluslararası düzeyde takip ve tercih edilen bir birim olmak. Bilişim alanında kendini geliştirmiş profesyonel elemanların sayısını arttırarak, üniversite ve sanayi  iş birliğindeki çalışmaların artması konusunda lokomotif oluşturmak. Bilişim alanında proje ve ARGE çalışmaları yapmak.