YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı

Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Emre Baysal

Öğr. Gör. Emre Baysal

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Bora Canbula

Doç. Dr. Bora Canbula

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Fehmi Bardak

Doç. Dr. Fehmi Bardak

Fen Edebiyat Fakültesi